Výroční zasedání 2020

A je tu opět poslední měsíc v roce. Na jeho začátku nás kromě uvolňování opatření
čekalo každoroční Výroční zasedání, i když letos spíše nazvané: „Pracovní porada“.
Nastal čas členům Clubu 35 rozdat vánoční dárečky, vyrovnat finanční záležitosti,
zrekapitulovat rok, odsouhlasit plán na rok příští, zvolit Radu Clubu 35 a připít na
spokojený konec roku a šťastný vstup do roku nového.

Co říci na závěr?
Je až překvapivé, jak rok 2020 rychle utekl. Letos snad neuběhl jediný den, aniž bychom
neslyšeli nebo nečetli o „vyvítečem“. Ani nám se marketingově nejvíce proklamovaný
virus lidské historie nevyhnul. Nepřímo nám totiž zrušil přesně polovinu plánovaných
akcí. I z toho důvodu naše Ročenka letos značně pohubla. Nezbývá nám jen doufat, že
rok 2021 bude nejen na akce bohatší a Ročenka upraví svůj BMI na ten správný údaj.
Přeji Vám klidné Vánoce, pořádně si přes svátky odpočiňte a přeji nám všem, kromě
pevného zdraví, štěstí a spousty splněných přání i jedno malé velké přání. Ať se v příštím
roce můžeme potkávat, potřást si pravicí a vykročíme tou správnou nohou do roku 2021.

Jan Kilian

Prohlédnout VŠECHNY fotky z akce