Školení s Markem Dzirasou

Mentalita úspěchu. Název zajímavého semináře, který v neděli 17. dubna 2016 pořádal v brněnském hotelu Avanti Club 35. Na místě lektora tentokrát stanul výjimečný člověk, motivační speaker, trenér a duchovní mentor Mark Dzirasa.

Pro více jak stovku posluchačů z řad našich makléřů, klientů a známých přednášel Mark Dzirasa již podruhé. „Ani nevím kde začít. Těch pocitů, myšlenek, které se mi honí hlavou je strašně moc.

Řekla bych, že letošní setkání s Markem bylo zcela v jiném duchu než to loňské. Pro mě to byl velmi silný zážitek,“ říká organizátorka akce Radmila Kyllarová, která si pochvalovala plný sál lidí v brněnském hotelu Avanti.
Téma, kolem kterého se všechno točilo, bylo obrovské – život sám. Kdo vlastně jsem? Jak žiju? Kam jdu? „O tom, že vše je pomíjivé jako život sám a i ten jednou nebudu mít. Jak se pak budu cítit na smrtelném loži, když se budu sama sebe ptát, jaký jsem měla život?,“ přibližuje Radka. Mark tento okamžik nazývá Perspektiva smrtelného lože. Podle něj záleží na každém z nás, jaký život žije, aby se na jeho konci nemusel bát a litovat toho, co neudělal. „Protože pak už nic nepůjde vrátit! Možná jsem Vás teď některé zaskočila, ale všichni víme, že tomu tak je.
Uvědomění si Perspektivy smrtelného lože naučí lidi poznat život,“ tvrdí. Podle Radky nejčastěji lidé na smrtelném loži litují těchto věcí, že žili život podle druhých, trávili život v kanceláři, v práci, milované bytosti nikdy neřekli, že ji milují. „Na semináři jsem si znovu připomněla, jak je důležité žít přítomným okamžikem, žít prostě tady a teď! Soustředit se na jednu věc a tu také dělat. Neřešit věci, které byly nebo ty, které teprve někdy v budoucnosti přijdou. Řešit pouze věci, které mohu změnit a s ostatními se netrápit. Dále, že je třeba dát životu smysl, naslouchat sama sobě, protože všechny odpovědi mám v sobě. Naslouchat a nechat se vést svým srdcem, protože když poslechnu své srdce, tak nikdy nebudu vedle. Dělat to, co chci, co mě baví, co mám ráda, pak mohu být šťastná. Doslova zde zazněly věty: Dokud dělám to, co mě nebaví, tak se nikam neposunu. Vše, co je motivované „musem“, nefunguje. Čím více věcí je „z musu“, tím více věcí nakazí!,“ vyjmenovává.

Další téma, které na semináři zaznělo, bylo zamyšlení se nad slovy láska a strach. „Láska, znamená nadšení, chuť, tvorbu, vášeň, radost, posedlost, láska strhává pozornost, láska žene lidi dopředu, láska je hnací motor celého vesmíru. V lásce není strach! Strach žene lidi do práce, strach hnal Německo do války, strach z toho, co si o nás myslí druzí lidé atd. Strach“ špatný“ je strach rádcovský a to je vše, co lidé dělají a nelíbí se jim to. Na druhé straně je i „dobrý“ strach, který funguje jako naše ochrana, příkladem může být strach z výšky,“ popisuje Radka.

Podle Marka existují dva spouštěče všeho a tím je právě láska a strach. „Vše máme v hlavě a záleží pouze na nás, pro co se rozhodneme, jakou cestu si vybereme. Jedno je jisté – ze strachu není požehnání,“ doplňuje.

Mnohokrát posluchači slyšeli, že myšlenky tvoří život. Mark to vysvětluje tak, že to, co žijeme, vzniká v našem podvědomí. Celá realita je uvnitř nás a navenek se to jenom odráží. Podvědomí tvoří realitu z 89% a vědomí pouze zbývajících 11%. Aby si to lidé mohli lépe představit, ukázal Mark obrázek ledovce. „Nahoře nad hladinou se něco děje, ale skutečný zdroj je pod hladinou. A tak se nabízí otázka a zároveň odpověď Jak něco vyřešíš nahoře? Je třeba sledovat to, co je dole a na tom pracovat, tam tvořit svůj život! Jde o změnu stavu mysli, příklad jsem milionářem, jedna z bohatých myšlenek. Mít zkrátka prostor pro milionové myšlenky,“ vysvětluje Radka.

Další z myšlenek, kterou Mark v přednáškovém sále vyslovil nahlas, byla ta, že Lidé jsou tolik zaneprázdněni tím se uživit, že nemají čas zbohatnout. „Nejdříve mě to rozesmálo, když jsem se pak nad tím zamyslela, nezbývalo než s ním souhlasit. Proto je tak důležité uvědomit si, jaký program tvoříme. Vše je spojeno se vším, jako spojené nádoby. To jak myslím, na co myslím, to jak se cítím, to co říkám a to co dělám, vše je spojeno v jedno. Stav mysli určuje stav věcí, zkrátka jak uvnitř, tak nahoře. Myšlenky se stávají věcmi. Slovo má obrovskou sílu, proto vyslovuj, říkej
jenom to, co chceš přivolat k sobě do života. Vesmír nezná zápory a nezná ani sarkasmus či ironii. Slova, která říkáme, můžeme ovlivnit, můžeme je kontrolovat. Záleží pouze na tom, co chceme ve svém životě mít. Kolikrát jsem něco podobného už slyšela? A pořád je co zlepšovat, pořád je co se učit. Mým cílem je, abych si tyto principy opravdu uvědomila, aby se mi staly návykem, abych podle nich žila automaticky,“ říká.

Podle Radky bylo tolik věcí a myšlenek, které ji na nedělním semináři zaujaly. „Ti, kteří tam byli, ví, o čem mluvím, jak to myslím. Těm, kteří jste se nemohli zúčastnit, jsem se snažila přiblížit to, co mě oslovilo,“ dodává.

Radmila Kyllarová


Prohlédnout VŠECHNY fotky z akce