Výroční zasedání Clubu 35

Rok 2023 je minulostí. Vlastně ne tak docela. Poprvé se nám totiž stalo, milí čtenáři, že se nám jedna plánovaná akce sice uskuteční v témže kalendářním roce, ale protože roky v Clubu 35 počítáme od prosince do listopadu, muzikálové
představení Mamma Mia! se nám prostě do programu v listopadu nevešlo. Můžeme se na článek a zážitky z něj těšit v příští Ročence. Závěr roku 2023 tedy bude o něco napěchovanější, než bývá zvykem. Stejně jako loni se i letos uskutečnilo celkem 6 akcí. Naopak členská základna nám oproti předchozím letům díky rozšíření o Hostující členy výrazně zbytněla. Společně jsme přežili s úsměvem návštěvu České národní banky, z které se nám podařilo uniknout přes Ostravu až do Slovenského ráje a s MasterChefem se projedli až do Výročního zasedání. No Mamma Mia! a teď mi
řekněte, že ten rok neutekl nějak moc rychle.

Pro rok 2024 se s Radou Clubu 35 pokusíme trošku zpomalit, doplnit roční plán i několika úspěšnými akcemi z minulých let, a ještě přidat něco navíc, a protože je příští rok přestupný, přeji Vám o něco více zdraví a štěstí. Ať se Vám
splní všechna Vaše přání a těším se, že se budeme setkávat jak v Clubu 35, tak i na dalších akcích.

Jan Kilian